Myanmar Language Studying Software by UFL - Phần mềm tự học tiếng Myanamar - 缅语自己学习软体

Study Myanmar Language

Study Myanmar Language

An Introductory Course in Myanmar Language - Guide you to study Myanmar language with an easy way through basic lessons. Let take a tour for the introduction. Phần mềm tự học tiếng Myanamar - Trường đại học ngoại ngữ Yangon -Myanmar. 缅语自己学习软体- Yangon 外语大学An Introductory Course in Myanmar Language - Published by The University of Foreign Language Yangon. 
Chương trình tự học tiếng Myanmar trên máy tính - Trường đại học ngoại ngữ Yangon

学缅语软体  - Yangon外语大学

The software provides guiding for pronounciation, basic lessons, vocabulary and grammar in use. If you want to find documents for self-study, it is the best reference for you! Now let take a tour with UFL

Chương trình sẽ giúp các bạn phần phát âm, những bài học cơ bản, từ mới và cách sử dụng ngữ pháp. Nếu bạn đang tìm một tài liệu cho việc tự học của mình, đây sẽ là tài liệu tốt nhất giành cho bạn! Bây giờ, hãy dạo một vòng cùng UFL

本软体帮您发音,基本课文,生词与语法。如果您在寻找资料自己学习,这是您最好的选择!现在,请一步一步参考


The start up screen of the program - Giao diện khởi động của phân mềm
软体开始脚面 Tải phần mềm tại đây: >>> Contact Admin - email us <<<  
载这里

Hope you enjoy the journey with EASY BURMESE
Hi vọng các bạn sẽ có cuộc trải nghiệm lý thú cùng EASY BURMESE
希望您可以在这学到您要的语言!谢谢!Tác giả bài viết: Tony