Homepage Group

Tin bài » Ngoại Ngữ Cấp Tốc » Easy Chinese - Tiếng HoaDẠY NGOẠI NGỮ CẤP TỐC CÁC NGÔN NGỮ PHỔ BIẾN (ANH - HOA - NHẬT - HÀN) VÀ NGÔN NGỮ HOT (VIỆT - LÀO  - KHMER - THÁI - MÃ LAI - INDO - MYANMAR)
 
     
 
 

 
"If you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. If you talk to him in his language, it goes to his heart"
 
 
"Nếu bạn nói chuyện với một người bằng ngôn ngữ người đó hiểu, điều đó sẽ được khắc ghi trong đầu họ. Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ của họ, điều đó sẽ khắc sâu vào tim"
 
Nelson Mandela (1918-2013)

 
Banner chen website

 
Tự Học Tiếng Hoa – Bài 10: Bưu Điện Ở Đâu? 邮局在哪儿?

Tự Học Tiếng Hoa – Bài 10: Bưu Điện Ở Đâu? 邮局在哪儿?

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Tự Học Tiếng Hoa – Bài 7: Nhà Bạn Có Mấy Người? 你家有几口人?

Tự Học Tiếng Hoa – Bài 7: Nhà Bạn Có Mấy Người? 你家有几口人?

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Tự Học Tiếng Hoa – Bài 9: Bạn Sống Ở Đâu? 你住在哪里?

Tự Học Tiếng Hoa – Bài 9: Bạn Sống Ở Đâu? 你住在哪里?

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Tự Học Tiếng Hoa – Bài 8: Bây Giờ Là Mấy Giờ? 现在几点?

Tự Học Tiếng Hoa – Bài 8: Bây Giờ Là Mấy Giờ? 现在几点?

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Tự Học Tiếng Hoa - Bài 6: Sinh Nhật Của Bạn Ngày Nào? 你的生日是几月几号?

Tự Học Tiếng Hoa - Bài 6: Sinh Nhật Của Bạn Ngày Nào? 你的生日是几月几号?

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Tự Học Tiếng Hoa- Bài 3: Công Việc Của Bạn Có Bận Không? 你工作忙吗?

Tự Học Tiếng Hoa- Bài 3: Công Việc Của Bạn Có Bận Không? 你工作忙吗?

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Tự Học Tiếng Hoa - Bài 4: Ông Họ Gì? 您贵姓?

Tự Học Tiếng Hoa - Bài 4: Ông Họ Gì? 您贵姓?

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Tự HọcTiếng Hoa - Bài 5: Tôi Xin Tự Giới Thiệu! 我介绍一下儿!

Tự HọcTiếng Hoa - Bài 5: Tôi Xin Tự Giới Thiệu! 我介绍一下儿!

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Giới thiệu

Tự Học Tiếng Hoa - Bài 2: Bạn Có Khỏe Không? 你身体好吗?

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Chào hỏi

Tự Học Tiếng Hoa - Bài 1: Xin Chào 你好!

Nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!

Giới thiệu tổng quan về tiếng Hoa

Giới thiệu tổng quan về tiếng Hoa

Tiếng Hoa (tiếng Trung) là một trong những ngoại ngữ được dạy nhiều nhất ở Việt Nam sau tiếng Anh. Ở đây chúng ta chỉ nói đến khía cạnh ngôn ngữ và không bàn về các vấn đề khác. Vì nhu cầu học tiếng Hoa để sử dụng trong công việc hàng ngày, mua bán trao đổi và kinh doanh với các nước sử dụng tiếng Hoa là rất lớn, EASY CHINESE cung cấp đến các bạn một chương trình học tiếng Hoa hiệu quả và thực tiễn nhất, rất mong sự chào đón của quý đọc giả!