Homepage Group

Tin bài » Ngoại Ngữ Cấp Tốc » Easy Indonesian - Tiếng IndonesiaDẠY NGOẠI NGỮ CẤP TỐC CÁC NGÔN NGỮ PHỔ BIẾN (ANH - HOA - NHẬT - HÀN) VÀ NGÔN NGỮ HOT (VIỆT - LÀO  - KHMER - THÁI - MÃ LAI - INDO - MYANMAR)
 
     
 
 

 
"If you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. If you talk to him in his language, it goes to his heart"
 
 
"Nếu bạn nói chuyện với một người bằng ngôn ngữ người đó hiểu, điều đó sẽ được khắc ghi trong đầu họ. Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ của họ, điều đó sẽ khắc sâu vào tim"
 
Nelson Mandela (1918-2013)

 
Banner chen website

 
Tự Học Tiếng Indonesia - Bài 4: Công Việc - Học Tập

Tự Học Tiếng Indonesia - Bài 4: Công Việc - Học Tập

Với mục đích mở rộng một số ngôn ngữ khu vực Đông Nam Á, chúng tôi phát triển chương trình tự học tiếng Indonesia. Hi vọng chương trình này sẽ giúp ích cho các bạn đang học tiếng Indonesia. Trân trọng cảm ơn!

Tự Học Tiếng Indonesia - Bài 3: Ngôn ngữ - Đất nước

Tự Học Tiếng Indonesia - Bài 3: Ngôn ngữ - Đất nước

Với mục đích mở rộng một số ngôn ngữ khu vực Đông Nam Á, chúng tôi phát triển chương trình tự học tiếng Indonesia. Hi vọng chương trình này sẽ giúp ích cho các bạn đang học tiếng Indonesia. Trân trọng cảm ơn!

Tự Học Tiếng Indonesia - Bài 2: Cách đặt câu hỏi - Trò chuyện

Tự Học Tiếng Indonesia - Bài 2: Cách đặt câu hỏi - Trò chuyện

Với mục đích mở rộng một số ngôn ngữ khu vực Đông Nam Á, chúng tôi phát triển chương trình tự học tiếng Indonesia. Hi vọng chương trình này sẽ giúp ích cho các bạn đang học tiếng Indonesia. Trân trọng cảm ơn!

Tự Học Tiếng Indonesia - Bài 1: Chào hỏi - Giới thiệu

Tự Học Tiếng Indonesia - Bài 1: Chào hỏi - Giới thiệu

Với mục đích mở rộng một số ngôn ngữ khu vực Đông Nam Á, chúng tôi phát triển chương trình tự học tiếng Indonesia. Hi vọng chương trình này sẽ giúp ích cho các bạn đang học tiếng Indonesia. Trân trọng cảm ơn!

Giới thiệu tổng quan đất nước và ngôn ngữ Indonesia

Giới thiệu tổng quan đất nước và ngôn ngữ Indonesia

Với mục đích mở rộng một số ngôn ngữ khu vực Đông Nam Á, chúng tôi phát triển chương trình tự học tiếng Indonesia. Hi vọng chương trình này sẽ giúp ích cho các bạn đang học tiếng Indonesia. Trân trọng cảm ơn!