Homepage Group

Tin bài » Ngoại Ngữ Cấp Tốc » Easy Malay - Tiếng Mã LaiDẠY NGOẠI NGỮ CẤP TỐC CÁC NGÔN NGỮ PHỔ BIẾN (ANH - HOA - NHẬT - HÀN) VÀ NGÔN NGỮ HOT (VIỆT - LÀO  - KHMER - THÁI - MÃ LAI - INDO - MYANMAR)
 
     
 
 

 
"If you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. If you talk to him in his language, it goes to his heart"
 
 
"Nếu bạn nói chuyện với một người bằng ngôn ngữ người đó hiểu, điều đó sẽ được khắc ghi trong đầu họ. Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ của họ, điều đó sẽ khắc sâu vào tim"
 
Nelson Mandela (1918-2013)

 
Banner chen website

 
Tự Học Tiếng Mã Lai - Bài 4: Công Việc - Học Tập

Tự Học Tiếng Mã Lai - Bài 4: Công Việc - Học Tập

Homepage Group phát triển chương trình học tiếng Mã Lai (tiếng Malaysia), nhằm giúp cho các bạn đang có nhu cầu học thuận tiện hơn trong việc học tập.

Tự Học Tiếng Mã Lai - Bài 3: Ngôn ngữ - Đất nước

Tự Học Tiếng Mã Lai - Bài 3: Ngôn ngữ - Đất nước

Homepage Group phát triển chương trình học tiếng Mã Lai (tiếng Malaysia), nhằm giúp cho các bạn đang có nhu cầu học thuận tiện hơn trong việc học tập.

Tự Học Tiếng Mã Lai - Bài 2: Cách đặt câu hỏi - Trò chuyện

Tự Học Tiếng Mã Lai - Bài 2: Cách đặt câu hỏi - Trò chuyện

Homepage Group phát triển chương trình học tiếng Mã Lai (tiếng Malaysia), nhằm giúp cho các bạn đang có nhu cầu học thuận tiện hơn trong việc học tập.

Tự Học Tiếng Mã Lai - Bài 1: Chào hỏi - Giới Thiệu

Tự Học Tiếng Mã Lai - Bài 1: Chào hỏi - Giới Thiệu

Homepage Group phát triển chương trình học tiếng Mã Lai (tiếng Malaysia), nhằm giúp cho các bạn đang có nhu cầu học thuận tiện hơn trong việc học tập.

Giới thiệu tổng quan đất nước và ngôn ngữ Malaysia

Giới thiệu tổng quan đất nước và ngôn ngữ Malaysia

Homepage Group phát triển chương trình học tiếng Mã Lai (tiếng Malaysia), nhằm giúp cho các bạn đang có nhu cầu học thuận tiện hơn trong việc học tập.