Homepage Group

Tin bài » Ngoại Ngữ Cấp Tốc » Fast Vietnamese Learning - Học Tiếng Việt NhanhDẠY NGOẠI NGỮ CẤP TỐC CÁC NGÔN NGỮ PHỔ BIẾN (ANH - HOA - NHẬT - HÀN) VÀ NGÔN NGỮ HOT (VIỆT - LÀO  - KHMER - THÁI - MÃ LAI - INDO - MYANMAR)
 
     
 
 

 
"If you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. If you talk to him in his language, it goes to his heart"
 
 
"Nếu bạn nói chuyện với một người bằng ngôn ngữ người đó hiểu, điều đó sẽ được khắc ghi trong đầu họ. Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ của họ, điều đó sẽ khắc sâu vào tim"
 
Nelson Mandela (1918-2013)

 
Banner chen website

 
Fast Vietnamese Learning - Lesson 4: Talk About The Time

Fast Vietnamese Learning - Lesson 4: Talk About The Time

This series of lessons help you to learn Vietnamese in fastest and easiest way. Now, let's discover!

Fast Vietnamese Learning - Lesson 3: Places and Hobbies

Fast Vietnamese Learning - Lesson 3: Places and Hobbies

This series of lessons help you to learn Vietnamese in fastest and easiest way. Now, let's discover!

Fast Vietnamese Learning - Lesson 2: Countries and Languages

Fast Vietnamese Learning - Lesson 2: Countries and Languages

This series of lessons help you to learn Vietnamese in fastest and easiest way. Now, let's discover!

Fast Vietnamese Learning - Lesson 1: Greeting and Numbers

Fast Vietnamese Learning - Lesson 1: Greeting and Numbers

This series of lessons help you to learn Vietnamese in fastest and easiest way. Now, let's discover!

Fast Vietnamese Learning- Vietnamese for Khmer People

Fast Vietnamese Learning- Vietnamese for Khmer People

This section guide you how to learn Vietnamese in Khmer language. Please visit the official website!

An introduction of Vietnamese language

An introduction of Vietnamese language

A simple introduction of Vietnamese language will be presented in this page. Let's discover!

General Information of Vietnam

General Information of Vietnam

To learn Vietnamese language, you should know some general information of Vietnam first. Welcome!