Tự Học Tiếng Myanmar - Bài 2: Quốc Gia & Ngôn Ngữ (New)

Tự Học Tiếng Myanmar - Bài 2: Quốc Gia &  Ngôn Ngữ (New)
Trong chương trình học EASY BURMESE, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chương trình học Burmese for Beginer (Tiếng Myanmar Cho Người Mới Bắt Đầu). Chương trình với nhiều bài học căn bản vô cùng hữu ích.

Tác giả bài viết: Tony