Homepage Group

Hay 媒 ngh末a - M贸n qu脿 v么 gi谩

Th峄 hai - 22/09/2014 12:47M贸n qu脿 c峄 S Lng Nghe. H茫y th岷璽 s峄 l岷痭g nghe, chia s岷 nh峄痭g n峄梚 膽au, t芒m s峄 vui bu峄搉 c霉ng ng瓢峄漣 kh谩c. H茫y l岷痭g nghe kh么ng ch峄 b岷眓g 膽么i tai m脿 b岷眓g t岷 c岷 t岷 l貌ng.

M贸n qu脿 c峄 S Quan T芒m. H茫y d脿nh th峄漣 gian 膽峄 quan t芒m 膽岷縩 ng瓢峄漣 th芒n, b岷 b猫 膽峄搉g nghi峄噋, xem nh峄痭g v岷 膽峄 c峄 h峄 nh瓢 l脿 c峄 ch铆nh b岷. H茫y 膽峄 m峄峣 ng瓢峄漣 c岷 nh岷璶 t矛nh c岷 c峄 b岷 qua nh峄痭g h脿nh 膽峄檔g b岷 th峄 hi峄噉 h脿ng ng脿y.

M贸n qu脿 t峄 Nhng N C瓢峄i. N峄 c瓢峄漣 l脿 m峄檛 ng么n ng峄 kh么ng l峄漣 nh瓢ng c贸 kh岷 n膬ng lan t峄廰 s峄ヽ m岷h 膽岷縩 ng瓢峄漣 kh谩c nhanh nh岷. M峄檛 n峄 c瓢峄漣 l脿m ni峄乵 vui nh芒n 膽么i, l脿m n峄梚 bu峄搉 tr峄 n锚n nh岷 b峄梟g. H茫y trao t岷穘g n峄 c瓢峄漣 cho t岷 c岷 nh峄痭g ng瓢峄漣 xung quanh.

M贸n qu脿 c峄 Nhng Li Khen Tng. Nh峄痭g c芒u n贸i gi岷 膽啤n nh瓢ng ch芒n th脿nh nh瓢 鈥淗么m nay tr么ng b岷 th岷璽 r岷g r峄!鈥, 鈥 B岷 l脿m vi峄嘽 膽贸 th岷璽 t峄憈鈥, hay 鈥淏峄痑 膬n h么m nay th岷璽 tuy峄噒 v峄漣!鈥濃 s岷 t岷 th锚m ni峄乵 vui v脿 ph岷 ch岷 cho ng瓢峄漣 kh谩c.

M贸n qu脿 c峄 S S谩ng To. M峄梚 ng脿y h茫y th峄眂 hi峄噉 m峄檛 膽i峄乽 b岷 ng峄 nho nh峄 cho b岷 b猫 v脿 gia 膽矛nh. Ch岷痗 ch岷痭 b岷 c农ng s岷 nh岷璶 膽瓢峄 nh峄痭g 膽i峄乽 b岷 ng峄 th煤 v峄 t峄 h峄.

M贸n qu脿 c峄 S Tnh Lng. L脿 nh峄痭g kho岷h kh岷痗 b岷 th峄眂 s峄 ch峄 mu峄憂 y锚n l岷穘g m峄檛 m矛nh. H茫y tr芒n tr峄峮g th峄漣 kh岷痗 qu媒 b谩u n脿y v脿 trao m贸n qu脿 c峄 s峄 t末nh l岷穘g cho ng瓢峄漣 kh谩c 膽煤ng l煤c.

M贸n qu脿 c峄 S Tri 脗n. Nh峄痭g l峄漣 膽啤n gi岷 nh岷 膽峄 b脿y t峄 l貌ng bi岷縯 啤n 膽峄慽 v峄沬 s峄 quan t芒m, chia s岷 c峄 ng瓢峄漣 kh谩c ch铆nh l脿 鈥淐h脿o b岷!鈥 v脿 鈥淐岷 啤n鈥 c霉ng n峄 c瓢峄漣 ch芒n th脿nh鈥

Khi b岷 trao t岷穘g nh峄痭g m贸n qu脿 n脿y cho nh峄痭g ng瓢峄漣 b岷 quan t芒m, c霉ng v峄沬 m峄檛 chi岷縞 n啤 膽岷筽 ch铆nh l脿 t岷 ch芒n t矛nh c峄 b岷, ch岷痗 ch岷痭 ch煤ng s岷 tr峄 th脿nh nh峄痭g m贸n qu脿 v么 gi谩, cho ng瓢峄漣 nh岷璶 v脿 c岷 cho ng瓢峄漣 trao t岷穘g!T谩c gi岷 b脿i vi岷縯: Tony

Ngu峄搉 tin: T峄昻g h峄

T峄昻g s峄 膽i峄僲 c峄 b脿i vi岷縯 l脿: 15 trong 3 膽谩nh gi谩
Click 膽峄 膽谩nh gi谩 b脿i vi岷縯

Nh峄痭g tin m峄沬 h啤n

Nh峄痭g tin c农 h啤n

 

K岷縯 N峄慽 V峄沬 Ch煤ng T么i

膼ang truy c岷璸膼ang truy c岷璸 : 10


H么m nayH么m nay : 1602

Th谩ng hi峄噉 t岷Th谩ng hi峄噉 t岷 : 25514

T峄昻g l瓢峄 truy c岷璸T峄昻g l瓢峄 truy c岷璸 : 3496049

     
 
 H峄孋 NGO岷營 NG峄 TR峄癈 TUY岷綨

hoc vien dk 25 
_____________________________

Learn Vietnamese Language


_____________________________

 

TRANG RAO V岷禩 膼脭NG NAM 脕


C茽 H峄業 H峄 T脕C V脌 KINH DOANH

T岷營 膼脭NG NAM 脕

D峄奀H V峄 - VI峄咰 L脌M

MUA B脕N - H峄 T脕C 膼膫NG TIN MI峄凬 PH脥!!!