Homepage Group

DỊCH VỤ DẠY & HỌC

Teach Vietnamese by Interactive Online Learning Program
Đăng ngày 14-06-2016 12:17:26 AM
Giá : ~4 417 800 VND
Learning course for express learning and basic conversation - SUPPER EASY!!!

Tiếng Khmer Cấp Tốc
Đăng ngày 18-04-2016 12:08:03 PM
Giá : 3 000 000 VND
Liên hệ để biết mức phí khóa học - Chương trình Học Tiếng Khmer Cấp Tốc sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất nhằm giúp học viên sử dụng tiếng Khmer trong những tình huống cơ bản trong thời gian nhanh nhất. Với kinh nghiệp phong phú của các cộng tác viên, chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng các học viên!

Tiếng Myanmar Cấp Tốc
Đăng ngày 18-04-2016 11:58:22 AM
Giá : 4 000 000 VND
Liên hệ để biết mức phí khóa học - Chương trình Học Tiếng Myanmar Cấp Tốc sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất nhằm giúp học viên sử dụng tiếng Myanmar trong những tình huống cơ bản trong thời gian nhanh nhất. Với kinh nghiệp phong phú của các cộng tác viên, chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng các học viên!

Tiếng Thái Cấp Tốc
Đăng ngày 18-04-2016 11:51:59 AM
Giá : 3 000 000 VND
Liên hệ để biết mức phí khóa học - Chương trình Học Tiếng Thái Cấp Tốc sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất nhằm giúp học viên sử dụng tiếng Thái trong những tình huống cơ bản trong thời gian nhanh nhất. Với kinh nghiệp phong phú của các cộng tác viên, chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng các học viên!

Tiếng Lào Cấp Tốc
Đăng ngày 18-04-2016 11:48:12 AM
Giá : 3 000 000 VND
Liên hệ để biết mức phí khóa học - Chương trình Học Tiếng Lào Cấp Tốc sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất nhằm giúp học viên sử dụng tiếng Lào trong những tình huống cơ bản trong thời gian nhanh nhất. Với kinh nghiệp phong phú của các cộng tác viên, chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng các học viên!

Tiếng Hoa Cấp Tốc
Đăng ngày 18-04-2016 11:45:19 AM
Giá : 2 600 000 VND
Liên hệ để biết mức phí cho khóa học - Chương trình Học Tiếng Hoa Cấp Tốc sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất nhằm giúp học viên sử dụng tiếng Hoa trong những tình huống cơ bản trong thời gian nhanh nhất. Với kinh nghiệp phong phú của các cộng tác viên, chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng các học viên!

Tiếng Anh Cấp Tốc
Đăng ngày 18-04-2016 11:37:14 AM
Giá : 2 800 000 VND
Liên hệ để biết mức phí cho khóa học - Chương trình Học Tiếng Anh Cấp Tốc sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất nhằm giúp học viên sử dụng tiếng Anh trong những tình huống cơ bản trong thời gian nhanh nhất. Với kinh nghiệp phong phú của các cộng tác viên, chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng các học viên!

Dạy tiếng Anh "bồi" - Áp dụng hiệu quả cho người mất căn bản
Đăng ngày 08-10-2016 11:10:00 PM
Giá : 3 000 000 VND
Bạn không thể học tiếng Anh và không biết làm cách nào để học được? Hãy đến với khóa học tiếng bồi của chúng tôi!

 

Quà Lưu Niệm Việt Nam

VUI LÒNG XEM TRANG CẬP NHẬT

CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 

Danh Mục Dịch Vụ & Sản Phẩm

Giỏ Hàng

Hồ lô phong thủy - Nghệ thuật

Nấm Chaga ( Nga)

Rượu Ca Cao